Mít sídlo firmy v místě, kde provozujete svou podnikatelskou činnost, není nejenom nezbytně nutné, ale ani povinné. Existuje možnost zřídit si sídlo virtuální a vést svou firmu za přispění tzv. virtuální kanceláře. Co od toho můžete očekávat? Vyplatí se takový krok? A komu taková věc může vyhovovat nejlépe?

Zřízením virtuální kanceláře lze mimo jiné získat prestižní adresu pro sídlo společnosti. Zvučná adresa má pro mnoho podnikatelů své kouzlo a také určitou přidanou hodnotu, která tkví v předpokládané solidnosti a významu, jež jsou firmám se zajímavě znějící adresou jejich kanceláře často automaticky připisovány. Jedná se nejčastěji o lokality ve větších městech, především v Praze, Ostravě nebo Brně, ale „papírově“ se společnost může přestěhovat i do zahraničí, což může být výhodné obzvláště tehdy, pokud svůj byznys hodlá rozšířit i o zahraniční partnery a klienty.

Sídlo firmy a měnící se podmínky

Od počátku bylo získání „dobré adresy“ jedním z hlavních důvodů, kvůli kterému se živnostníci stěhovali do virtuálních sídel. V některých případech je k tomu ovšem vedly i zcela jiné věci. Šlo zejména o fakt, že pravděpodobnost kontroly ze strany státních úřadů, zejména toho finančního, byla za situace, kdy jako podnikatel sídlíte ve velkém městě, v němž je registrováno několik tisíc dalších společností, řádově nižší, než pokud sídlíte v nějaké malé obci. To však již není na pořadu dne, jelikož finanční správa postupně získává stále nové pravomoci a možnosti a s další novelou zákona o místní příslušnosti už nyní může kontrolovat podnikající subjekty napříč celou naší republikou, bez ohledu na to, kde jsou „papírově“ zapsány.

Co vám tento způsob podnikání dále přinese?

V první řadě obdržíte příslušné identifikační číslo, které je spjato s konkrétní adresou, kterou jste si pro svůj byznys zvolili. Toto číslo následně slouží při všech obchodních aktivitách i při styku s úřady a vy jste jeho prostřednictvím jednoznačně rozpoznatelní.

Za samozřejmou se dnes již také považuje poměrně široká nabídka doprovodných služeb, které jsou podnikatelům poskytovány a které mají pro zdárný chod společností mnohdy zásadní význam. Není proto divu, že je o virtuální kanceláře stále takový zájem a to i navzdory čím dál přísnějšímu dohledu finanční správy, která řadu takto fungujících firem často podezřívá z nekalých úmyslů, jako je třeba krácení daně a podobně. Jistě se v těchto vodách najdou i takoví živnostníci, ale převážná většina jen využívá výhodných a nutno podotknout že zcela legálních atributů takovéhoto provozování byznysu.

Ušetříte za nájem i za mzdy

Že se tedy ve většině případů jedná o naprosto legitimní a snadno pochopitelné důvody, které vedou neustále nové a nové firmy k tomu, aby si pro své působení zvolily služby virtuálních kanceláří, může být jasnější ve chvíli, kdy si uvědomíme, jak značné finanční prostředky lze tímto způsobem ušetřit.

Zkuste si dnes pronajmout vlastní kancelářské prostory. Určitě tušíte, že obzvláště ve větších městech budete muset sáhnout docela hluboko do peněženky. Pokud jde o vhodné zaměstnance, kteří by na slušné úrovni zastali všechny potřebné kancelářské práce, pak při současné nebývale nízké míře nezaměstnanosti půjde téměř o zázrak, jestli se vám nějakého spolehlivého podaří sehnat. I když se vám to jako podnikateli nakonec povede, tak rozdíl v tom, kolik měsíčně vydáte na jeho mzdu a na nájem za kancelář, vás zcela spolehlivě přiměje o využití služeb nějakého virtuálního sídla přinejmenším uvažovat. Dobrých důvodů pro tento způsob podnikání bylo a je stále dost, což ostatně potvrzuje i těchto pár řádek.

Virtuální kancelář vám obstará vše potřebné

Za řádově menší peníze může každá firma získat celou řadu běžných služeb. Plnohodnotná recepce a místnost, která vám v případě potřeby poslouží jako zasedačka, by měla být již naprostou samozřejmostí. Také poštovní a telefonické služby, kdy za vás recepční obstará veškerý kontakt s vašimi zákazníky, obchodními partnery a pochopitelně i s úřady, je už dnes věcí celkem běžnou. Jedinou výjimku tvoří snad pouze nízkonákladoví provozovatelé, u kterých se vám za skutečně minimální měsíční poplatek dostane pouze toho nejnutnějšího. Dlužno však podotknout, že o takové není příliš velký zájem, protože je to právě balík doprovodných služeb, co činí z využití virtuálních sídel opravdu hodnotnou záležitost a co zajišťuje jejich provozovatelům neustálý přísun další klientely.

Pro nováčky i pro ty zkušené

Využití virtuálních kanceláří může být velice výhodné pro mnoho firem a živnostníků. Patří k nim především nejrůznější poradci a konzultanti, specialisté v oboru IT, případně prodejci rozmanitých finančních produktů, ale i řada dalších. Mezi ty, kdo výše zmiňované výhody dokáže ocenit zdaleka nejvíc, však nepochybně patří firmy stojící teprve na pomyslné startovní čáře svého podnikání, které nemají k dispozici větší množství potřebných financí. Úspory, jichž mohou takovýmto způsobem dosáhnout, hrají často rozhodující roli v tom, zda se v byznysu uchytí anebo zda jejich snažení skončí neúspěchem.

Pro a proti

Přestože pozitivních a veskrze přínosných atributů tohoto způsobu podnikání je celá řada, je pochopitelné, že nemusí vyhovovat všem a za všech okolností. Je tedy na každém, aby posoudil, zda se mu přesun na virtuální adresu skutečně vyplatí nebo ne a podle toho si zvolil.

Zdeněk Brož

Zpět na začátek