Sovínky

První zmínka o obci Sovinky je z roku 1360. Obec je tu uváděna jako Sovínky pod Syslovem. Polovinu vlastnili páni…

Přečtěte si více

Košátky

Ves Košátky je prvně písemnými prameny doložena k roku 1365. Prvními majiteli Košátek a hlavně tvrze s poplužním dvorem, byli…

Přečtěte si více

Chotetov

Místní prameny tvrdí, že Hotetov je jedním z velmi starých historických sídel, o kterém první zmínka pochází z roku 1057.…

Přečtěte si více

Boreč

Kdy byla obec založena nelze zjistit, protože nejsou žádné záznamy. První zmínka o Borči je z roku 1385, kdy zemřel pan…

Přečtěte si více

Zpět na začátek