Kdy byla obec založena nelze zjistit, protože nejsou žádné záznamy. První zmínka o Borči je z roku 1385, kdy zemřel pan Slavibor ze Slivna, syn pana Vítka ze Slivna. V kronice se píše: „Téhož roku Zachariaš bratr zemřelého Slavibora trh deskami jest prokázal části své i bratra svého Slavibora tak, jak jim to otec jich, někdy pan Vítek ze Slivna jest odkázal“. Potom patřila obec Boreč po nějakou dobu pánům z Kováně ,což bylo kolem roku 1404. V roce 1505 se uvádí v listinách zemských,že Boreč patřil do majetku panství Košáteckého a později roku 1548 bylo panství koupeno králem Ferdinandem. Od roku 1615 náležela Boreč k panství Bezenskému a to až do roku 1694, kdy Jan Václav Bzenský prodal Bezno a Boreč panu Janovi Rudolfovi Zárubovi z Hrustiřan- hejtmanu kraje mladoboleslavskému. Ze záznamů je patrno, že Boreč patřila ke dvěma panstvím: bezenskému a všeliskému.V podanství Boreč zůstala až do úplného zrušení roboty – do roku 1848. Po tomto roce se obyvatelé obce mohli svobodně věnovat svému hospodaření s nadějí, že Čechům bude lépe ve své vlasti. Skutečnost, ale byla jiná, neboť v době nástupu na trůn císařem Františkem Josefem I. byly pohřbeny všechny naděje na práva českého národa. Teprve v roce 1918 ustavením Československé republiky byly dány českým občanům práva o která dlouho bojovali.

Poloha

23 km. západně od Mladé Boleslavi, směr Bezno – Mšeno.
Žebice jsou 2,5 km. západně od Borče.

Zdeněk Brož

Zpět na začátek