První zmínka o obci Sovinky je z roku 1360. Obec je tu uváděna jako Sovínky pod Syslovem. Polovinu vlastnili páni ze Zvířetic, druhou Petr Bratroš z Dubnice. Roku 1446 tu další majitelé založili tvrz na Syslově, ovšem v 16. století není již po ní památky. Není přesně znám letopočet, kdy byly Sovinky povýšeny na městečko, ale roku 1594 je poprvé toto uváděno v záznamech. Po bivě bělohorské byly Sovinky roku 1623 konfiskovány tehdejšímu majiteli Václavu Hrzánovi a prodány císařskému královskému apelačnímu radovi Petru Fuchsovi z Wramholzu za 21 820 kop míšeňských grošů. Tento majitel dlouho obec neudržel. Roku 1627 odkázal poslední vůlí statek Sovinky k založení fundace pro 12 žáků a určil za správce fundace pražský magistrát. Roku 1654 udělil císař Leopold Sovinkám výsadu týdenního trhu a dvou jarmarků. Roku 1784 dostaly se Sovínky náboženskému fondu, který spravovala c.k. státní adminisirace. Roku 1790 však Sovinky přešly do rukou arcibiskupových, ve kterých zůstay až do 19. století.

Poloha

Okres Mladá Boleslav. Kraj Středočeský.
R. 1848 panství Sovinky, kraj Boleslavský.
V latinských textech Sowynek, Sowynky, v německých Sowinka.

Zdeněk Brož

Zpět na začátek