Pokud se chystáte začít podnikat, většina lidí volí založení společnosti s ručením omezeným, jako nejefektivnější formu obchodní společnosti. Ve společnosti s ručením omezeným ručí společníci za dluhy společnosti do výše svých nesplacených vkladů a oblíbená je i z toho důvodu, že dnes k jejímu založení postačuje základní kapitál ve výši pouhé 1 Kč. I přesto založení společnosti s ručením omezením přináší vyšší výdaje, jelikož celý proces je spojen s množstvím formalit. Máte-li tedy nový nápad, se kterým chcete podnikat, nezbývá vám než se obrnit a vyrazit si svou vlastní s.r.o. založit sám. Dále je zde ještě možnost zakoupit si již hotovou společnost od firem, jež se na tyto služby specializují, což vám v konečném výsledku může ušetřit čas i peníze. 

Založení společnosti s ručením omezeným –  základních informace

Jste-li rozhodnutí, že skutečně do založení vlastní společnosti s ručení omezeným půjdete, je důležité se seznámit s některými základními informacemi o celém procesu.

Za prvé je dobré se trochu zorientovat četbě a reáliích týkajících se práva: problematika s.r.o. je upravena především v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a dále též obecně v občanském zákoníku. Důležitý je i živnostenský zákon, protože k tomu, abyste mohli podnikat v určitém oboru, musíte získat oprávnění podle tohoto zákona (či jiného předpisu).

Zpět k založení s.r.o. – k samotnému založení dojde sepsáním společenské smlouvy, nebo zakladatelské listiny, pokud si s.r.o. založíte jako jediný společník a majitel. Zákon vyžaduje, aby tento dokument měl formu notářského zápisu, a tudíž ho nemůžete sepsat jen tak „na koleni“, ale musíte navštívit notáře.

Co má taková společenská smlouva nebo zakladatelská listina obsahovat? Náležitosti vymezuje zákon – jde především o určité základní věci jako obchodní firmu (tzn. jméno) společnosti, sídlo s.r.o., předmět podnikání, výši základního kapitálu, identifikaci společníků včetně jejich bydliště, výši vkladů, způsob a čas jejich splacení a výši podílů.

Jak už bylo řečeno, dále musíte vyřídit živnostenské oprávnění a také zajít do banky a založit zde účet, na který se složí základní kapitál. Účet se zřizuje na jméno správce vkladů, tj. osoby, která vklady spravuje před zápisem společnosti do obchodního rejstříku. Touto osobou můžete být klidně i vy a je ji nutné uvést v zakladatelském dokumentu.

Poslední kroky

Vše výše uvedené jste zvládli? Vaše s.r.o. však stále ještě formálně neexistuje, jelikož k samotnému vzniku společnosti dojde až zápisem do obchodního rejstříku. Zápis provádí místně příslušný krajský soud podle sídla společnosti, ale nově je možné, aby zápis provedl též notář.  Návrh se podává na elektronickém formuláři a je k němu třeba přiložit všechny zákonem požadované dokumenty jako například výpis z katastru nemovitostí, souhlas vlastníka nemovitosti, živnostenské oprávnění, prohlášení správce vkladu o vložení základního kapitálu a potvrzení banky o jeho splacení. Když už je společnost založena, úplně finálním krokem je do 30 dnů zajít na finanční úřad a společnost přihlásit jako plátce daně.

Máte-li pocit, že na všechno to vyřizování a obíhání úřadů nemáte čas, můžete si zakoupit již založenou společnost s ručením omezeným a vrhnout se do podnikání, co nejdříve to jde, či si případně nechat s.r.o. založit přesně podle vašich potřeb od specializované firmy. Ať už si zvolíte jakoukoli možnost, je nesporným faktem, že založení s.r.o. s dobrým nápadem a odhodláním na něm pracovat, je cestou „vlastnímu byznysu“ a finanční nezávislosti.

Zdeněk Brož

Zpět na začátek